Glavna
Glavna aplikacija PIS - Osnovno uputstvo
Poretanja PIS i rad sa glavnom aplikacijom PIS InfoSys. Osnovni dijelovi, unos podataka, podešavanja, pregled podataka na formama sa filtriranjima i grupiranjima.
Više
Vms
Komunalne usluge – Preuzimanje očitanja sa VMS uređaja
Novi način preuzimanja očitanja iz datoteke koju kreiraju VMS uređaji. Za detaljnije informacije preuzmite datoteku iz priloga i pogledajte video primjer.
Više
Templ
Kreiranje predložaka za ispise iz aplikacija PIS Infosys
Novi način kreiranja predložaka ne zahtijeva instalaciju paketa MS Office (Word). Omogućuje korisniku da samostalno kreira izgled predloška sa proširenim moućnostima. Jedna od novih mogućnosti je da detaljne podatke (stavke iz pregleda) prikazuje u o...
Više
Invent
PIS - Maloprodaja - Inventura
Opis postupka kreiranja dokumenta Inventure u maloprodajnom objektu, sa višestrukim mogućnostima kreiranja popisnih lista.
Više
Povrat
PIS - Maloprodaja - Storno izlaza - Povrat od kupca
Postupak povrata robe u objekat, na osnovu povrata robe od kupca.
Više
Zapisnik w
PIS - Maloprodaja - Zapisnik o promjeni cijena
Opis postupka i mogućnosti dokumenta "Zapisnik o promjeni cijena" u apliakciji maloprodaje.
Više
Litecjenikvage
PIS Lite - Slanje cjenika na vagu
Postupak slanja cjenika na vagu (Bizerba, Mettler Toledo i Shollex) iz PIS Lite - a
Više
Litelabele
PIS Lite - Ispis labela
Ispis labela (etiketa) artikala u PIS Lite - u
Više
Litednevnipromet
PIS Lite - Dnevni promet
Knjiženje dnevnog prometa POS blagajne
Više