Interni prijem
PIS - Maloprodaja - Interni prijem
Obrada internog prijema u maloprodaji.
Više
Ps malop
PIS - Maloprodaja - Početno stanje
Prikaz unosa dokumenta početno stanje u maloprodaji.
Više
Kretanje lokacije
Komunalne usluge - ažuriranje GEO lokacija
Prikaz načina preciznog ažuriranja GEO lokacija potrošača.
Više
Primka troskovi
PIS - Maloprodaja - Eksterni prijem - obrada troškova
Prikaz kalkulacije sa obradom troškova prijema.
Više
Kalkmalop2
PIS - Maloprodaja - Eksterni prijem - obrada u valuti
Prikaz obrade kalkulacije sa dobavnim cijenama u valuti
Više
Kalkmalop
PIS - Maloprodaja - Eksterni prijem
Prikaz obrade prijema u maloprodaju.
Više
Inkasator
2018.3.89 - Komunalne usluge - Kretanje inkasatora
Pregled mape omogućuje prikaz kretanja inkasatora od polazne do krajnje tačke, te kalkulaciju rute u različitim vrstama kretanja.
Više
Liteprvaprijava
PIS LITE - Prvo pokretanje
Na primjeru je prikazano prvo pokretanje PIS LITE i popunjavanje osnovnih podataka o poduzeću.
Više
Pislite new
PIS Lite
Nastao za potrebe malih korisnika kojima se cjelokupni sistem zasniva na jednom računaru koji je ujedno i računalo sa kojim se rade kalkulacije i ostali robni dokumenti i POS blagajna. Iz PIS Infosys sistema su izdvojeni elementi te je napravljeno n...
Više