Cistoca
ČISTOĆA I ODRŽAVANJE
Aplikacija Čistoća i održavanje namjenjena za evidentiranje, obračun i praćenje komunalnih potrošača na području djelovanja komunalnog poduzeća. Kroz aplikaciju se evidentiraju potrošači, izdaju računi, evidentiraju naplate. Priprema elemenata i vrsta ...
Više
Financijsko
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
Aplikacija Finansijsko knjigovodstvo upravlja i prati sve financijske tokove u poduzeću. Kao sastavni dio PIS-a povezana je sa ostalim aplikacijama i iz njih preuzima financijske pokazatelje. Kroz aplikaciju se evidentiraju financijski pokazatelji po s...
Više
Osnovna
OSNOVNA SREDSTVA
Aplikacija Osnovna sredstva namjenjena je za evidentiranje, obračun i praćenje knjigovodstvenih vrijednosti stalnih sredstava u vlasništvu poduzeća/organizacije. Niz pregleda omogućava preglede po raznim kriterijima i potrebama korisnika.
Više
Nabava
NABAVA
Aplikacija Nabava namjenjena je za izradu narudžbenica prema dobavljačima. Kao osnova za generiranje narudžbenice u sastavu aplikacije nalaze se forme za dohvat prometa potrošača i stanje artikala nabavljenih od dobavljača. Kroz forme je moguće istovr...
Više
Plate
OBRAČUN PLATA
Aplikacija Obračun plata omogućava obračun za sve redovne zaposlenike organizacije. Korisnik samostalno kreira elemente, vrste obračuna, doprinose, poreze, obaveze i obustave. Kroz aplikaciju moguće je kreirati XML datoteke o obračunatim iznosima i dir...
Više
Kadrovska
KADROVSKA EVIDENCIJA
Aplikacija Kadrovska evidencija namjenjena je za kompletnu evidenciju o zaposlenicima u poduzeću/ustanovi. Kroz evidencije osigurane su sve infromacije o zaposlenicima, njihovom radnom stažu, kretanjima unutar organizacije, radnim mjestima. Kroz pripre...
Više
Fakturno
FAKTURIRANJE
Aplikacija Fakturiranje kao sastavni dio PIS-a, služi za kreiranje dokumenata prema kupcima, u koje spadaju: računi, knjižne obavijesti, predračuni, avansni računi. Kroz niz pregleda može se doći do detaljnih informacija o dokumentima, realizaciji, pro...
Više
Blagajna
BLAGAJNA
Aplikacija Blagajna je sastavi dio PIS-a. Koristi se za evidenciju tokova gotovog novca i kreiranje blagajničkih dnevnika. Evidencije su moguće od jednostavnijih zapisa do složenijih sa podstavkama - troškovima. Povezana je sa aplikacijom financijskog ...
Više
Maticni
MATIČNI PODACI
Osnovna funkcija ove aplikacije je da se kroz nju definiraju svi podaci kojim će se koristiti u ostalim aplikacijama PIS-a. Kroz aplikaciju matičnih podataka upravlja se korisnicima i korisničkim ovlastima u radu ove i ostalih aplikacija PIS-a.
Više