• Mbs1
  • Mbs2
  • Mbs3
  • Mbs4

Prednost ovog rješenja u odnosu na rješenje koje se koristi na industrijskim ručnim terminalima je značajno manja cijena uređaja. MBS se može instalirati i koristiti i na Android pametnim telefonima nižeg cjenovnog ranga.

Za razliku od rješenja za industrijske ručne terminale MBS u realnom vremenu manipulira sa podacima o artiklima i dokumentima, dakle nema posrednog programa koji vrši razmjenu podataka između MBS modula i baze podataka.

Aplikaciju mogu koristiti različiti profili korisnika od zaposlenika u objektima za poslove kontrole cijena, kontrola evidencija, kontrola zaliha i sl.

Modul omogućava izradu dokumenata tip prijema na skladište/objekat, prijenosa između skladišta/objekata, otpremnice, fakture, inventure i niz drugih dokumenata.

Zaposlenici u službama komercijale / nabave uz pomoć ovog modula mogu vršiti kontrolne provjere zaliha kao i izradu prijedloga narudžbe.

Registrirani korisnici nakon prijave na portal na ovoj stranici mogu preuzeti MBS instalaciju za Android pametne telefone.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno