• Blagajna

Modul Blagajna omogućava evidenciju tokova gotovog novca te vođenje blagajničkog dnevnika.

Blagajna se vodi hronološki, evidencijom uplata i isplata, što omogućava utvrđivanje knjigovodstvenog stanja gotovine. U modulu je omogućeno vođenje blagajne po valutama te samim tim i ispis blagajničkog dnevnika u valuti. Za svaku evidentiranu transakciju je omogućen i ispis Uplatnice/Isplatnice.

Modul Blagajne je vezan za modul Finansijsko knjigovodstvo jer je putem šema kontiranja omogućeno automatsko generiranje naloga u Finansijskom knjigovodstvu za unesene i knjižene blagajničke dnevnike.

Ostali moduli iz oblasti Finansijsko poslovanje