• Osn1

Modul omogućava obračun amortizacije, revalorizaciju, te otpis i prijenos osnovnog sredstva, kao i izradu inventure/popisa osnovnih sredstava sa mogućnošću automatskog utvrđivanja manjka ili viška.

Korisnik samostalno definira amortizacione grupe i njihove procentualne iznose, u skladu sa zakonskim uvjetima. Prilikom pregleda u svakom momentu možemo vidjeti stanje sredstava od posljednjeg obračuna.

Ispisi ili izvještaji koji su omogućeni u ovom programu su:

- Ispis dnevnika knjiženja za određeni vremenski period, za mjesta troška, vrstu sredstva i tip knjiženja
- Ispis rekapitulacije knjiženja po mjestima troška za određeni vremenski period
- Ispis rekapitulacije knjiženja po vrstama sredstava za određeni vremenski period
- Ispis rekapitulacije po mjestima troška i vrstama sredstava za određeni vremenski period

Modul Osnovna sredstva predstavlja samostalan modul, koji nije vezan automatskim procedurama sa ostalim modulima, ali podaci obrađeni u njemu predstavljaju osnovu za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu.

Ostali moduli iz oblasti Finansijsko poslovanje