• Nar1

U robe i usluge koje se naručuju putem ovog programa spadaju osnovna sredstva poduzeća i usluge koje osiguravaju odvijanje poslovnih procesa unutar poduzeća.

Ovim se modulom ne naručuju proizvodi ili usluge za daljnju prodaju u veleprodajnim ili maloprodajnim jedinicama. Primjeri roba i usluga koje se naručuju mogu biti: kancelarijski namještaj, informatička oprema, informatičke usluge, razni troškovi na poslovnom putovanju, itd.

Proces od podnošenja do odobravanja narudžbenice reguliran je različitim privilegijama korisnika koji koriste modul, što upravi poduzeća omogućava kontrolu nad procesima i sredstvima koja se izdvajaju za narudžbe.

Ostali moduli iz oblasti Finansijsko poslovanje