• Rv1

Modul Plan i evidencija radnog vremena omogućava evidenciju prisustva i odsustva radnika u poduzeću, evidenciju radnog vremena, te kontrolu pristupa po potrebi.

Evidencija (registracija) radnog vremena zaposlenih bitna je komponenta nadzora i upravljanja suvremenim poslovnim sistemima.

Aplikacija Evidencije radnog vremena prikuplja i obrađuje podatke koji omogućuju djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima, koji predstavljaju jedan od najavažnijih dijelova savremenog poslovanja.

Uz ugradnju dodatnih hardware elemenata, kao što su električne brave, sistem je moguće koristiti za kontrolu pristupa objektu, odnosno kao fizičku barijeru.

Povezanost sa programom Kadrovske evidencije omogućava korištenje već postojećih podataka o zaposlenicima tako da je unos podataka o zaposlenicima sveden na minimum. Isto tako, postoji veza sa programom Obračun plata gdje se satnice automatski generiraju što u velikoj mjeri dodatno automatizuje sam proces obračuna plata.

Cjelokupan sistem za kontrolu radnog vremena se sastoji iz 2 dijela:

- ACTAtek smartcard reader uređaji(čitač kartica) i beskontaktne kartice
- Plan i evidencija radnog vremena – aplikativno rješenje za rad sa podacima

Ostali moduli iz oblasti Ljudski resursi