• Ugovor o djelu
  • Zaposlenik
  • Obracun

Modul Primanja od povremenih samostalnih djelatosti služi za obračun mjesečnih primanja zaposlenika koji su honorarno zaposleni u poduzeću. Ovaj modul djeluje samostalno tj neovisno od evidencije u Kadrovskoj evidenciji, već se u njoj definišu svi potrebni podaci o zaposlenicima. Program je otvoren prema korisniku, te mu je prepušteno samostalno definiranje elemenata i vrsta obračuna. Program je prilagodjen u skladu sa zakonskim regulativama za obračunavanje primanja od povremenog samostalnog rada. U zavisnosti od vrste primanja predvidjeno je 5 vrsta obračuna uz koje su vezani odgovarajući obrasci. U primanja ostvarena od drugih samostalnih djelatnosti se ubrajaju :
• Primanja članova predstavničkih organa vlasti (paušali i druga primanja tih lica)
• Primanja članova skupština, nadzornih, upravnih i drugih odbora, komisija i slično
• Ugovori o djelu
• Slobodna zanimanja
• Autorski honorari
Modul omogućuje ispis obrazaca AUG-1031, ASD-1032, PDN-1033, platnog listića, godišnji izvještaj te specifikaciju. Također omogućeni su i drugi ispisi i pregledi kao što je rekapitulacija obračuna po odabranim elementima, karton obaveza i sl.

Ostali moduli iz oblasti Ljudski resursi