• Putninal1

U matičnoj evidenciji vozila evidentiraju se osnovni podaci o vozilu, tipu, snazi, prvoj registraciji, datumima registracije, tehničkog i periodičnog pregleda, vozača koji ga opslužuje.

Kroz evidenciju relacije vode se egzaktni podaci o početnoj i krajnjoj kilometraži te relaciji vožnje (od - do).

U dijelu unosa faktura, evidentira se datum troška, broj računa, mjesto sipanja te količina i vrijednost fakturisanog pogonskog goriva.

Na osnovu svih podataka na preglednim dijelovima programa imamo podatke o kartici vozila i evidentiranom prometu za određeno razdoblje.

Ostali moduli iz oblasti Ljudski resursi