• Rvkon1

U svrhu stvaranja informacija koje nastaju u modulu Konekcija radnog vremena, a koju koristi modul Evidencija radnog vremena neophodno je osigurati postavljanje terminala/uređaja, putem kojih uposlenici registriraju ulaze/izlaze.

Servis omogućava da se se informacije iz baze podataka, odnosno modula Evidencije radnog vremena prenesu u terminal za registraciju ulaza / izlaza i obrnuto da se informacije iz terminala prenesu u bazu podataka, odnosno modul Evidencije radnog vremena.

Ostali moduli iz oblasti Ljudski resursi