2017.4.80 – Komunalne usluge - Katalog slika

Katalogv

Pregledni dio za dohvat slika i podataka o slikama pohranjenim u bazi korisnika komunalnih usluga.


Komentari 0