2017.3.11 – Upravljanje dokumentima - Tokovi rada - Workflows

Workv

Aplikacija Upravljanje dokumentima u verziji 2017.3.11 nadograđena je novim mogućnostima praćenja dokumenata kroz tokove rada. Tok rada su procesi i procedure kojima se završavaju zadaci. Ovaj općepoznati proces sada je ugrađen u našu aplikaciju i korisnik (ili više korisnika) mogu da prate tok rada, učestvuju u njemu dok ga ne završe na najbolji mogući način.


Komentari 0