Potpis
2018.3.47 – Fakturiranje - Podešavanje prikaza potpisa i pečata na dokumentima
Podešavanje prikaza pečata i potpisa na ispisanim dokumentima računa, predračuna i knjižnih obavijesti...
Više
Obracuni
2018.3.44 - Obračun plata - Poboljšanja ažuriranja podataka
Aplikacija Obračun plata u novoj verziji, unaprijeđena je u dijelu pripreme podataka o zaposlenicima. Svrha Svrha ove nadogradnje je da se ubrza dodjela vrsta obračuna, doprinosa, poreza i dodataka jednom komandom tj jednim klikom. Za detaljaljne upute...
Više
Pristuppisv
2018.1.34 – Matični podaci - Pristup funkcionalnostima aplikacija
Nova nadogradnja provedena kroz aplikaciju Matičnih podataka, služi za definiranje prava pristupa formama u aplikacijama na nivou preduzeća, te na nivou korisnika. Za više informacija o upotrebi preuzmite dokument iz članka.
Više
Kartica v
2018.2.12 – Klub potrošača - Status članova kluba
Aplikacija Klub Potrošača (građanstvo) nadograđena je novim mogućnostima za ažuriranje statusa članova kluba. Status člana koji može biti aktivan ili neaktivan. Sami nazivi definiraju mogućnost korištenja članstva u klubu (aktivna) ili nemogućnost kor...
Više
Statusi
2018.2.85 – Komunalne usluge - novi statusi lokacija
Osnovni podaci o partnerima i njihovim lokacijama, Status lokacije potrošača, proširen je sa novim oznakama. Za detaljne informacije preuzmite dokument iz članka.
Više
Stavka p o
2018.2.77 – Financijsko knjigovodstvo - Kontrola stavke - priliv-odliv
Šifrant aplikacije Vrste financjskih dokumenata nadograđen je dodatnim indikatorom, pomoću kojeg vrstu dokumenta kojom definiramo stavku prilikom unosa temeljnice, označavamo kao priliv ili odliv (sredstava). Za više informacija preuzmite uputu iz članka.
Više