Statusi
2018.2.85 – Komunalne usluge - novi statusi lokacija
Osnovni podaci o partnerima i njihovim lokacijama, Status lokacije potrošača, proširen je sa novim oznakama. Za detaljne informacije preuzmite dokument iz članka.
Više
Vodsisv
2018.2.86 – Komunalne usluge –promet po vodovodnom sistemu sa izostavljenim dijelom vodovodnog sistema
Nadogradnja se ogleda u tome što je na formi dodana kontrola za odabir dijela vodovodnog sistema koji želimo izostaviti iz dohvata.
Više
Baylan
2018.1.84 – Komunalne usluge – Import podataka očitanja proizvođača Baylan
Nova nadogradnja aplikacije obračuna komunalnih usluga, omogućuje uvoz podataka sa vodomjera proizvođača Baylan, koji su preuzeti radijskim očitavanjem kroz MS Excel datoteku.
Više
Subvenc
2018.1.83 – Komunalne usluge– Subvencioniranje potrošača
Aplikacija Komunalne usluge nadograđena evidencijama o subvencioniranju potrošača na osnovu Rješenja Centra za socijalni rad. Za detaljnije uputstvo preuzmite dokument u privitku.
Više
Element
2017.4.79 – Komunalne usluge - Informacija o elementima obračuna
Na kartici potrošača omogućen uvid u vrijednost pojedinog elementa obračuna.
Više
Katalogv
2017.4.80 – Komunalne usluge - Katalog slika
Pregledni dio za dohvat slika i podataka o slikama pohranjenim u bazi korisnika komunalnih usluga.
Više