Subvenc
2018.1.83 – Komunalne usluge– Subvencioniranje potrošača
Aplikacija Komunalne usluge nadograđena evidencijama o subvencioniranju potrošača na osnovu Rješenja Centra za socijalni rad. Za detaljnije uputstvo preuzmite dokument u privitku.
Više
Element
2017.4.79 – Komunalne usluge - Informacija o elementima obračuna
Na kartici potrošača omogućen uvid u vrijednost pojedinog elementa obračuna.
Više
Katalogv
2017.4.80 – Komunalne usluge - Katalog slika
Pregledni dio za dohvat slika i podataka o slikama pohranjenim u bazi korisnika komunalnih usluga.
Više
Septickav
2017.4.81 – Komunalne usluge - Indikator septičke jame
Nova informacija o lokaciji potrošača: postojanje septičke jame. Za više informacije preuzmite uputu.
Više
Saglasnost
2017.4.16 - Radni nalozi - Kreiranje Saglasnosti na osnovu Zahtjeva
Kroz novu nadogradnju omogućeno kreiranje zahtjeva za saglasnost na osnovu zahtijeva za priključak na vodovodnu mrežu. Za više detalja, preuzmite uputu.
Više
Kontrolni ventil
2017.3.78 – Komunalne usluge - Kontrolni ventil
Ugrađena dodatna evidencija o postojanju kontrolnog ventila za daljinsko upravljanje na lokaciji potrošača.
Više