Katalogv
2017.4.80 – Komunalne usluge - Katalog slika
Pregledni dio za dohvat slika i podataka o slikama pohranjenim u bazi korisnika komunalnih usluga.
Više
Septickav
2017.4.81 – Komunalne usluge - Indikator septičke jame
Nova informacija o lokaciji potrošača: postojanje septičke jame. Za više informacije preuzmite uputu.
Više
Saglasnost
2017.4.16 - Radni nalozi - Kreiranje Saglasnosti na osnovu Zahtjeva
Kroz novu nadogradnju omogućeno kreiranje zahtjeva za saglasnost na osnovu zahtijeva za priključak na vodovodnu mrežu. Za više detalja, preuzmite uputu.
Više
Kontrolni ventil
2017.3.78 – Komunalne usluge - Kontrolni ventil
Ugrađena dodatna evidencija o postojanju kontrolnog ventila za daljinsko upravljanje na lokaciji potrošača.
Više
Zah.kom
2017.2.15 – Radni nalozi - Zahtijevi za isključenje
Nova verzija omogućuje dodatne opcije na zahtjevima za isključenje, te samostalno definiranje teksta na ispisima naloga za isključenje i kontrolu. Dodatna mogućnost je jednostavan uvoz podataka o stanju dugovanja iz Financijskog knjigovodstva.
Više
Status ugovora
2017.2.76 - Komunalne usluge - Status ugovora
Nova verzija aplikacije Obračun komunalnih usluga nadograđena je evidencijom o statusima Ugovora koji se potpisuju sa korisnicima komunalnih usluga. Više o primjeni u dokumentu.
Više