Slika 19
2015.3.19 - Čistoća i održavanje - Inkasatorski brojevi
Zbog potrebe korisnika za ažurnijom evidencijom inkasatorskih brojeva po pojedinoj ulici, na formi „Ažuriranje stanja potrošača“ ugrađena je nova mogućnost, odnosno komanda kojom možemo vršiti pomjeranja i preslagivanja inkasatorskih brojeva.
Više
2
2.0 - Web pregled stanja potrošača komunalnih usluga - zahtjevi prijave kvara i kontrole ispravnosti
Web aplikacija “Web pregled stanja potrošača za komunalne usluge”, nadograđena je sa novim opcijama, a one su: - Podnošenje zahtjeva za kontrolu ispravnosti - Prijave kvara.
Više
8
2016.4.8 – Radni nalozi - Pregled naloga kroz godine
Sa ciljem prevladavanja problema sa prijenosom nezavršenih radnih naloga u novu kalendarsku godinu, od početka 2017 godine, radni nalozi će ostati u jedinstvenoj bazi tekuće godine. Dakle, neće biti brisanja zatvorenih naloga, niti podešavanja brojača ...
Više
V10
Android Inkasatori v.10 - Evidencije neočitanja
Nova verzija aplikacije Android Inkasatori, nadograđena je novim mogućnostima, a u cilju još bolje i detaljnije evidencije stanja potrošača na terenu, te problema sa kojima se mogu susresti.
Više
71
2016.4.71 – Komunalne usluge - Vodovodni sistem - Proširenja
Dio modula Komunalne usluge kroz koji se evidentira struktura vodovodnog sistema, nadograđen je novim mogućnostima, a u cilju sveobuhvatnijeg i preciznijeg definiranja informacija o strukturi i stanju vodovodnog sistema.
Više
70
2016.4.70 – Komunalne usluge - Vodovodni sistem
U skladu sa potrebama proširenja mogućnosti aplikacija, šifrarnik vodovodnih cijevi je proširen i nadograđen sa novim mogućnostima i informacijama. Uvedeni su novi šifranti, koji poboljšavaju predstavljanje i definiranje vodovodnog sistema.
Više