2017 01 31 15 59 57
2017.1.72 – Komunalne usluge - Migracija vodomjera i novi način obračuna zgrada
Nova verzija modula Komunalne usluge nadograđena je novim i jednostavnijim načinom obračuna potrošnje u zgradama (zajednička potrošnja). Više nije potrebno da se zgrade ili ulazi u zgradama evidentiraju kao ulice. Korisnici u zgradama sada mogu biti tr...
Više
2017.1.9
2017.1.9 – Radni nalozi - Nadogradnje aplikacije
Modul Radni nalozi za komunalna poduzeća je doživio niz nadogradnji koje će biti opisane ovim uputstvom, kao i postupci i procedure za korištenje aplikacije u sveobuhvatnom obimu koji pruža.
Više
Slika 19
2015.3.19 - Čistoća i održavanje - Inkasatorski brojevi
Zbog potrebe korisnika za ažurnijom evidencijom inkasatorskih brojeva po pojedinoj ulici, na formi „Ažuriranje stanja potrošača“ ugrađena je nova mogućnost, odnosno komanda kojom možemo vršiti pomjeranja i preslagivanja inkasatorskih brojeva.
Više
2
2.0 - Web pregled stanja potrošača komunalnih usluga - zahtjevi prijave kvara i kontrole ispravnosti
Web aplikacija “Web pregled stanja potrošača za komunalne usluge”, nadograđena je sa novim opcijama, a one su: - Podnošenje zahtjeva za kontrolu ispravnosti - Prijave kvara.
Više
8
2016.4.8 – Radni nalozi - Pregled naloga kroz godine
Sa ciljem prevladavanja problema sa prijenosom nezavršenih radnih naloga u novu kalendarsku godinu, od početka 2017 godine, radni nalozi će ostati u jedinstvenoj bazi tekuće godine. Dakle, neće biti brisanja zatvorenih naloga, niti podešavanja brojača ...
Više
V10
Android Inkasatori v.10 - Evidencije neočitanja
Nova verzija aplikacije Android Inkasatori, nadograđena je novim mogućnostima, a u cilju još bolje i detaljnije evidencije stanja potrošača na terenu, te problema sa kojima se mogu susresti.
Više