69
2016.3.69 – Komunalne usluge - Forma partnera
U skladu sa novim izgledom aplikativnih modula, što je opisano u članku o verziji 2016.3.68, u modulu Komunalnih usluga izmijenjena je forma za ažuriranje podataka o poslovnim partnerima.
Više
68
2016.3.68 – Komunalne usluge - Novi izgled
U skladu sa napretkom razvojnih alata, u narednom periodu mijenjati će se i izgled formi i načina dohvata podataka. Tako je za početak promijenjena i glavna forma modula Obračun komunalnih usluga.
Više