Faktv
2018.2.44 – Fakturiranje - Pregled dokumenata po danima i mjesecima
Aplikacija Fakturiranje, ugrađen novi pregled: Izlaznih dokumenta po danima/mjesecima. Za više detalja preuzmite uputu iz članka.
Više
Tocuhp
2017.4.33 – Matični podaci - Šifranti za TouchPOS
Uvođenjem TouchPos aplikacije u PIS Infosys, nastala je potreba organizacije šifranata (grupe, favorit, artikli) sa ciljem jednostavne i sa jednog mjesta upravljive organizacije izgleda TouchPos aplikacije.
Više
Onlinebg
2017.4.81 – Online POS - Maloprodaja - Generiranje bezgotovinske fakture
Nova nadogradnja aplikacije Online POS i Maloprodaja napravljena je da olakša evidentiranje i izdavanje računa u restoranima, za bezgotovinska plaćanja.
Više
Storno21
2018.1.32 – Robno knjigovodstvo - Storniranje primke kalkulacije
Omogućeno generiranje storna dokumente primke - kalkulacije, kroz proceduru na dokumentu. Generirani dokument je identičan, sa negativnim vrijednostima. Više detalja u uputi u prilogu.
Više
Kopijapredracuna
2018.1.43 – Fakturiranje - Generisanje identičnih predračuna
Na formi predračuna omogućena izrada identičnog predračuna da bi se isti mogao izmjeniti i poslati npr drugim kupcima . Za detaljne informacije preuzmite dokument u privitku.
Više
Kopijaracuna
2017.4.42 – Fakturiranje - Generisanje identičnih računa
Zbog potrebe korisnika za efikasnijim i bržim postupkom prilikom izdavanja identičnih računa, aplikacija Fakturiranje je nadpgrađena novom funkcijom. Za detaljne informacije preuzmite dokument u privitku.
Više