Mbs clanak
Mobilni bar kod sakupljač - evidentiranje novih artikala
U verziji 2.0 aplikacija je nadograđena sa novom funkcijom: evidentiranje artikala koji se prvi put pojavljuju na liste za kreiranje dokumenata.
Više
Kpg sms v
2017.3.11 – Klub potrošača goriva - Slanje SMS
Nova mogućnost - slanje SMS poslovnim partnerima iz aplikacije kluba potrošača
Više
Izdat bp
2017.3.78 – Maloprodaja - Interne fakture - rad sa agregatima
Nova verzija nudi mogućnost preuzimanja podataka o isporučenim količinama goriva za interne fakture u vanposlovne i poslovne svrhe.
Više
Fakturnovelika
2017.2.37 - Fakturiranje - Podešavanje ispisa
Dodane nove mogućnosti kod podešavanja ispisa dokumenata iz aplikacije fakturiranje
Više
Labele
2017.2.15 – PIS Labele - Novi elementi etiketa
Aplikacija je nadograđena novim elementima na dijelu konfiguracije i ispisa labela - etiketa o artiklima.
Više
Tkmrbr
2017.3.77 – Maloprodaja - Pregled trgovačke knjige - redni brojevi
Novi prikaz trgovačke knjige - prikaz rednih brojeva na preglednoj formi
Više