Pregracpos
2017.2.75 - Maloprodaja - Pregled računa Online pos sa pripadajućim stavkama
Forma pregleda računa Online pos blagajne, nadograđena je sa novim informacijama o stavkama računa i vrstama plaćanja
Više
Prosjecnac
2017.1.73 - Maloprodaja - pregled podataka o prosječnim cijenama
Nadogradnja forme pregleda prometa artikala napravljena je zbog potrebe korisnika za informacijama prilikom izrade obrazaca završnog računa.
Više
Mtfak
2017.2.37 - Matični podaci - Nadogradnja šifranta mjesta troška
Zbog potrebe informacija o mjestima troška sa kojih se vrši fakturiranje roba i usluga, forma mjesta troška nadograđena je za unos dodatnih informacija koje će se pojaviti u zaglavlju računa.
Više
5decimala
2017.1.24 - Materijalno knjigovodstvo - proširenje cijena na 5 decimalnih mjesta
U skladu sa potrebama korinsika te detaljnije evidencije dobavnih i nabavnih cijena, proširen je broj decimalnih mjesta sa sadašnjih 3 na 5 decimalnih mjesta.
Više
Webdobavljacii
Portal za dobavljače - nova verzija web aplikacije
Korisnicima naših rješenja iz oblasti trgovine robama, proizvodima i uslugama dostupna je nova verzija portala za dobavljače. Korištenjem ove aplikacije u svom sistemu poduzeća koja koriste naša rješenja iz ovih oblasti omogućavaju svojim dobavljačima ...
Više
Tkm 74
2017.1.74.1 - Maloprodaja - Trgovačka knjiga
Na osnovu novog izgleda TKM, napravljene izmjene na pregledu i ispisu trgovačke knjige u maloprodaji. Detaljno pojašnjenje u dokumentu.
Više