Klub bp 2016.3.10
2016.3.10 - Klub potrošača naftnih derivata - Limit potrošnje
Modul Klub potrošača naftnih derivata, nadograđen je novim mogućnostima s ciljem praćenja i limitiranja potrošnje na nivou svakog vozila koja pripadaju određenom pravnom licu, a registrirana su u klubu.
Više
Klub 2016.4.9
2016.4.9 – Klub potrošača - Ispis kartice
Modul Klub potrošača za fizička lica, dobila je novu mogućnost – ispis kartice. U skladu sa potrebom korisnika za detaljnom personalizacijom kartice člana kluba, moguće je na karticu ispisati ime i prezime.
Više
Slika 35
2016.2.35 - Fakturiranje - Vrste plaćanja
U modulu Fakturiranje, prilikom knjiženja računa omogućen je izbor vrsta plaćanja. Naime, do sada je prilikom knjiženja faktura, na fiskalnim računima izlazila isključivo oznaka "Virmansko", a na osnovu potrebe korisnika za izdavanjem faktura iz ove ap...
Više
22
2016.3.22 - Nabava - Ugovorene akcije dobavljača
Modul Nabava nadograđen je nizom većih izmjena koje su proširile funkcionalnosti aplikacije u cilju bolje evidencije ugovorenih akcija i odobrenih rabata sa dobavljačima, bilo da se radi na godišnjem nivou ili nekim posebnim ugovorom kada se određen di...
Više
70
2016.4.70 - Maloprodaja - Pretraga po akcijama
Posljednjom nadogradnjom modula Maloprodaja izvršena je izmjena na preglednoj formi "Unos kritičnih zaliha i rokova trajanja, akcije popusta i zabrane nabave", gdje je na zahtjev korisnika, koji su iz praktičnih razloga imali potrebu da vrše pretrage a...
Više
69
2016.3.69 - Maloprodaja - Ažuriranje akcija, popusta i zabrana
Na formi „Unos kritičnih količina, akcija, popusta, zabrane nabave...“ u modulu Maloprodaje izvršene su određene nadogradnje s ciljem efikasnijeg ažuriranja podataka na artiklima.
Više