Mater knjig 2016.1.23
2016.1.23 - Materijalno knjigovodstvo - Kopiranje stavki inventure
S ciljem bolje manipulacije podacima, na formi MANJAK/VIŠAK-INVENTURA, unaprijeđena je komanda kopiranja stavki u dokumentu na kojima je obračunata vrijednost manjak/višak ili proknjižena inventura.
Više
14
2016.4.14 – Narudžbenice - Novi izgled
U skladu sa napretkom razvojnih alata, u narednom periodu mijenjati će se i izgled formi i načina dohvata podataka, tako je za početak promijenjena i glavna forma modula Narudžbe – Javne nabavke.
Više
61
2015.4.61 – Finansijsko knjigovodstvo – Ispis IOS-a za više kupaca
U ovoj verziji modula Finansijskog knjigovodstva omogućeno je da se iz pregleda "Knjiga otvorenih stavaka kupaca" ispiše izvod otvorenih stavki za više kupaca.
Više
22
2016.3.22 - Robno knjigovodstvo - Kontrola rabata sa narudžbenica
U skladu sa nadogradnjama koje su izvršene u modulu Nabava(verzija 2016.3.22), a u vezi definiranja akcijskih rabata sa dobavljačima, modul Robno knjigovodstvo je nadograđen da prati ugovorene rabate i cijene, te da kalkulante upozori na eventualne ned...
Više