Workv
2017.3.11 – Upravljanje dokumentima - Tokovi rada - Workflows
Aplikacija Upravljanje dokumentima u verziji 2017.3.11 nadograđena je novim mogućnostima praćenja dokumenata kroz tokove rada. Tok rada su procesi i procedure kojima se završavaju zadaci. Ovaj općepoznati proces sada je ugrađen u našu aplikaciju i kor...
Više
Ud v9
2017.3.9 - Upravljanje dokumentima - Brzi pregled i popis pristupa dokumentu
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.9, nadograđena je sa novim funkcijama brzog pregleda dokumenta i popis pristupa dokumentu. Pregled dokumenata se od sad može vršiti jednim klikom na komandi, dokumenti se u zavisnosti od vrste o...
Više
Upra dok v8
2017.3.8 - Upravljanje dokumentima - Podrška za drag and drop
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.8, nadograđena je sa novom funkcionalnošću koja omogućava da se dokumenti unose u sistem takozvanom drag and drop funkcijom, odnosno da se jedan ili više dokumenata selektiraju u Windows Explorer –...
Više
Uprdok ver
2017.2.6 - Upravljanje dokumentima - Traženje pristupa i web pristup
Modul je nadograđen novom funkcionalnošću koja omogućava da korisnik zatraži pristup dokumentu od autora dokumenta putem e-maila. Pokretanjem ove komande korisnik u zadanom e-mail klijentu otvara formu za slanje maila sa popunjenim poljima primaoca ...
Više
Upr dokum 4
2017.2.5 – Upravljanje dokumentima – Slanje emaila prilikom unosa dokumenata
Modul je nadograđen novom funkcionalnošću koja omogućava da korisnik prilikom unosa dokumenata u sistem može odabrati jednog ili više korisnika sistema koji će dobiti obavijest putem e-maila o postavljanju dokumenta u sistem za upravljanje dokumentima....
Više
Upr dokum 3
2017.2.4 - Upravljanje dokumentima - Podešavanje izgleda grida
Modul je nadograđen novom funkcionalnošću koja omogućava da korisnik u skladu sa svojim potrebama kreira neograničen broj postavki izgleda grida. Sistem za upravljanje dokumentima kreiran je sa svrhom da se u njega pohranjuju dokumenti svih segmen...
Više