Slika 35
2016.2.35 - Fakturiranje - Vrste plaćanja
U modulu Fakturiranje, prilikom knjiženja računa omogućen je izbor vrsta plaćanja. Naime, do sada je prilikom knjiženja faktura, na fiskalnim računima izlazila isključivo oznaka "Virmansko", a na osnovu potrebe korisnika za izdavanjem faktura iz ove ap...
Više
Slika 19
2015.3.19 - Čistoća i održavanje - Inkasatorski brojevi
Zbog potrebe korisnika za ažurnijom evidencijom inkasatorskih brojeva po pojedinoj ulici, na formi „Ažuriranje stanja potrošača“ ugrađena je nova mogućnost, odnosno komanda kojom možemo vršiti pomjeranja i preslagivanja inkasatorskih brojeva.
Više
2
2.0 - Web pregled stanja potrošača komunalnih usluga - zahtjevi prijave kvara i kontrole ispravnosti
Web aplikacija “Web pregled stanja potrošača za komunalne usluge”, nadograđena je sa novim opcijama, a one su: - Podnošenje zahtjeva za kontrolu ispravnosti - Prijave kvara.
Više
22
2016.3.22 - Robno knjigovodstvo - Kontrola rabata sa narudžbenica
U skladu sa nadogradnjama koje su izvršene u modulu Nabava(verzija 2016.3.22), a u vezi definiranja akcijskih rabata sa dobavljačima, modul Robno knjigovodstvo je nadograđen da prati ugovorene rabate i cijene, te da kalkulante upozori na eventualne ned...
Više
8
2016.4.8 – Radni nalozi - Pregled naloga kroz godine
Sa ciljem prevladavanja problema sa prijenosom nezavršenih radnih naloga u novu kalendarsku godinu, od početka 2017 godine, radni nalozi će ostati u jedinstvenoj bazi tekuće godine. Dakle, neće biti brisanja zatvorenih naloga, niti podešavanja brojača ...
Više
22
2016.3.22 - Nabava - Ugovorene akcije dobavljača
Modul Nabava nadograđen je nizom većih izmjena koje su proširile funkcionalnosti aplikacije u cilju bolje evidencije ugovorenih akcija i odobrenih rabata sa dobavljačima, bilo da se radi na godišnjem nivou ili nekim posebnim ugovorom kada se određen di...
Više