V10
Android Inkasatori v.10 - Evidencije neočitanja
Nova verzija aplikacije Android Inkasatori, nadograđena je novim mogućnostima, a u cilju još bolje i detaljnije evidencije stanja potrošača na terenu, te problema sa kojima se mogu susresti.
Više
71
2016.4.71 – Komunalne usluge - Vodovodni sistem - Proširenja
Dio modula Komunalne usluge kroz koji se evidentira struktura vodovodnog sistema, nadograđen je novim mogućnostima, a u cilju sveobuhvatnijeg i preciznijeg definiranja informacija o strukturi i stanju vodovodnog sistema.
Više
70
2016.4.70 – Komunalne usluge - Vodovodni sistem
U skladu sa potrebama proširenja mogućnosti aplikacija, šifrarnik vodovodnih cijevi je proširen i nadograđen sa novim mogućnostima i informacijama. Uvedeni su novi šifranti, koji poboljšavaju predstavljanje i definiranje vodovodnog sistema.
Više
69
2016.3.69 – Komunalne usluge - Forma partnera
U skladu sa novim izgledom aplikativnih modula, što je opisano u članku o verziji 2016.3.68, u modulu Komunalnih usluga izmijenjena je forma za ažuriranje podataka o poslovnim partnerima.
Više
68
2016.3.68 – Komunalne usluge - Novi izgled
U skladu sa napretkom razvojnih alata, u narednom periodu mijenjati će se i izgled formi i načina dohvata podataka. Tako je za početak promijenjena i glavna forma modula Obračun komunalnih usluga.
Više
70
2016.4.70 - Maloprodaja - Pretraga po akcijama
Posljednjom nadogradnjom modula Maloprodaja izvršena je izmjena na preglednoj formi "Unos kritičnih zaliha i rokova trajanja, akcije popusta i zabrane nabave", gdje je na zahtjev korisnika, koji su iz praktičnih razloga imali potrebu da vrše pretrage a...
Više