Sumarniv
2018.2.45 – Fakturiranje - Sumarni izvještaj o realizaciji
Pregledni dio aplikacije FAKTURIRANJE obogaćen je za još jednu preglednu formu: Sumarni Izvještaj. Podaci prikazani na ovom pregledu predstavljaju realizaciju poduzeća, sa prikazanim osnovnim vrijednostima poslovanja kod izlaznih dokumenata.
Više
Faktv
2018.2.44 – Fakturiranje - Pregled dokumenata po danima i mjesecima
Aplikacija Fakturiranje, ugrađen novi pregled: Izlaznih dokumenta po danima/mjesecima. Za više detalja preuzmite uputu iz članka.
Više
Stornotemv
2018.2.78 – Financijsko knjigovodstvo - Storniranje proknjižene temeljnice
Nova funkcionalnost aplikacije Financijsko knjigovodstvo je da korisnik samostalno može izvršiti storniranje proknjižene temeljnice – financijskog naloga. Za detaljne upute preuzmite dokument iz članka.
Više
Vodsisv
2018.2.86 – Komunalne usluge –promet po vodovodnom sistemu sa izostavljenim dijelom vodovodnog sistema
Nadogradnja se ogleda u tome što je na formi dodana kontrola za odabir dijela vodovodnog sistema koji želimo izostaviti iz dohvata.
Više
Tocuhp
2017.4.33 – Matični podaci - Šifranti za TouchPOS
Uvođenjem TouchPos aplikacije u PIS Infosys, nastala je potreba organizacije šifranata (grupe, favorit, artikli) sa ciljem jednostavne i sa jednog mjesta upravljive organizacije izgleda TouchPos aplikacije.
Više
Onlinebg
2017.4.81 – Online POS - Maloprodaja - Generiranje bezgotovinske fakture
Nova nadogradnja aplikacije Online POS i Maloprodaja napravljena je da olakša evidentiranje i izdavanje računa u restoranima, za bezgotovinska plaćanja.
Više