Kopijapredracuna
2018.1.43 – Fakturiranje - Generisanje identičnih predračuna
Na formi predračuna omogućena izrada identičnog predračuna da bi se isti mogao izmjeniti i poslati npr drugim kupcima . Za detaljne informacije preuzmite dokument u privitku.
Više
Kopijaracuna
2017.4.42 – Fakturiranje - Generisanje identičnih računa
Zbog potrebe korisnika za efikasnijim i bržim postupkom prilikom izdavanja identičnih računa, aplikacija Fakturiranje je nadpgrađena novom funkcijom. Za detaljne informacije preuzmite dokument u privitku.
Više
Pos zalihe
2018.1.19. OnLine Pos blagajna - Informacija o stanju zaliha artikala
Aplikacija nadograđena sa informacijiama o stanju zaliha artikala na pripadajućem skladištu. Za više informacija o upotrebi, skinite dokument u privitku.
Više
Fin2018
2018.1.76 – Financijsko knjigovodstvo - Ispravke proknjiženih dokumenata
Na novoj verziji Financijskog knjigovodstva, proširene su mogućnosti ispravki proknjiženih dokumenata u aplikacijama materijalnog, robnog poslovanja i maloprodaje. Ispravke se odnosno samo na one dijelove u zaglavlju dokumenta, koje ne narušavaju integ...
Više
Ura vel
2017.4.72 (HR) – Financijsko knjigovodstvo - Izrada priprema kopiranjem - UR-a -HR edicija
Nova verzija nadograđena je izradama priprema kontiranja ulaznih računa (UR-a) za korisnike aplikacije u R Hrvatskoj. Za detaljnije informacije preuzmite uputu i pogledajte video.
Više
Kopiranjev
2017.4.72 – Financijsko knjigovodstvo – Izrada priprema kontiranja skladišnih dokumenata - kopiranjem postojeće pripreme
Nova nadogradnja aplikacije Financijsko knjigovdstvo: izrada novih priprema kontiranja skladišnih dokumenata metodom kopiranja postojećih.
Više