Pos zalihe
2018.1.19. OnLine Pos blagajna - Informacija o stanju zaliha artikala
Aplikacija nadograđena sa informacijiama o stanju zaliha artikala na pripadajućem skladištu. Za više informacija o upotrebi, skinite dokument u privitku.
Više
Fin2018
2018.1.76 – Financijsko knjigovodstvo - Ispravke proknjiženih dokumenata
Na novoj verziji Financijskog knjigovodstva, proširene su mogućnosti ispravki proknjiženih dokumenata u aplikacijama materijalnog, robnog poslovanja i maloprodaje. Ispravke se odnosno samo na one dijelove u zaglavlju dokumenta, koje ne narušavaju integ...
Više
Ura vel
2017.4.72 (HR) – Financijsko knjigovodstvo - Izrada priprema kopiranjem - UR-a -HR edicija
Nova verzija nadograđena je izradama priprema kontiranja ulaznih računa (UR-a) za korisnike aplikacije u R Hrvatskoj. Za detaljnije informacije preuzmite uputu i pogledajte video.
Više
Kopiranjev
2017.4.72 – Financijsko knjigovodstvo – Izrada priprema kontiranja skladišnih dokumenata - kopiranjem postojeće pripreme
Nova nadogradnja aplikacije Financijsko knjigovdstvo: izrada novih priprema kontiranja skladišnih dokumenata metodom kopiranja postojećih.
Više
Workv
2017.3.11 – Upravljanje dokumentima - Tokovi rada - Workflows
Aplikacija Upravljanje dokumentima u verziji 2017.3.11 nadograđena je novim mogućnostima praćenja dokumenata kroz tokove rada. Tok rada su procesi i procedure kojima se završavaju zadaci. Ovaj općepoznati proces sada je ugrađen u našu aplikaciju i kor...
Više
Grafickiv
2017.4.30 – Robno knjigovodstvo - Promet veleprodaje-grafički prikazi prometa
Aplikacija Robnog knjigovodstva nadograđena grafičkim prikazima prometa i vrijednosti artikala, robnih grupa, dobavljača...
Više