Element
2017.4.79 – Komunalne usluge - Informacija o elementima obračuna
Na kartici potrošača omogućen uvid u vrijednost pojedinog elementa obračuna.
Više
Katalogv
2017.4.80 – Komunalne usluge - Katalog slika
Pregledni dio za dohvat slika i podataka o slikama pohranjenim u bazi korisnika komunalnih usluga.
Više
Septickav
2017.4.81 – Komunalne usluge - Indikator septičke jame
Nova informacija o lokaciji potrošača: postojanje septičke jame. Za više informacije preuzmite uputu.
Više
Saglasnost
2017.4.16 - Radni nalozi - Kreiranje Saglasnosti na osnovu Zahtjeva
Kroz novu nadogradnju omogućeno kreiranje zahtjeva za saglasnost na osnovu zahtijeva za priključak na vodovodnu mrežu. Za više detalja, preuzmite uputu.
Više
Rabativp
2017.4.41 – Fakturiranje - Predračuni - Odobrenje rabata na osnovu ukalkulirane marže
Nadogradnja omogućuje prilikom izrade predračuna odobrenje rabata na osnovu uvida u VP maržu. Za detaljne informacije preuzmite uputu.
Više
Rabatmarza
2017.4.28 – Robno knjigovodstvo - Odobrenje rabata na osnovu ukalkulirane marže
Nova nadogradnja u aplikaciji Robnog knjigovodstva omogućuje korisniku da na osnovu ukalkulirane VP marže, odobri određen procenat rabata za kupca, na svakoj od stavki.
Više