Rabativ
2017.3.32 – Matični podaci - Rabati
Nova nadogradnja PIS Infosys: svrstavanje kupaca u rabatne grupe. Kreiranje različitih rabatnih grupa sa definiranjem rabata za određene artikle, robne grupe, proizvođače, objekte. Nadogradnja se primjenjuje kroz aplikacije robnog poslovanja, malopr...
Više
Mbs clanak
Mobilni bar kod sakupljač - evidentiranje novih artikala
U verziji 2.0 aplikacija je nadograđena sa novom funkcijom: evidentiranje artikala koji se prvi put pojavljuju na liste za kreiranje dokumenata.
Više
Kpg sms v
2017.3.11 – Klub potrošača goriva - Slanje SMS
Nova mogućnost - slanje SMS poslovnim partnerima iz aplikacije kluba potrošača
Više
Brisanje stavke v
2017.3.71 – Financijsko knjigovodstvo - Temeljnica - Brisanje stavki
U ovoj verziji omogućeno brisanje više stavki sa neproknjižene temeljnice sa odabranim kontom.
Više
Izdat bp
2017.3.78 – Maloprodaja - Interne fakture - rad sa agregatima
Nova verzija nudi mogućnost preuzimanja podataka o isporučenim količinama goriva za interne fakture u vanposlovne i poslovne svrhe.
Više
Ud v9
2017.3.9 - Upravljanje dokumentima - Brzi pregled i popis pristupa dokumentu
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.9, nadograđena je sa novim funkcijama brzog pregleda dokumenta i popis pristupa dokumentu. Pregled dokumenata se od sad može vršiti jednim klikom na komandi, dokumenti se u zavisnosti od vrste o...
Više