Ud v9
2017.3.9 - Upravljanje dokumentima - Brzi pregled i popis pristupa dokumentu
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.9, nadograđena je sa novim funkcijama brzog pregleda dokumenta i popis pristupa dokumentu. Pregled dokumenata se od sad može vršiti jednim klikom na komandi, dokumenti se u zavisnosti od vrste o...
Više
Upra dok v8
2017.3.8 - Upravljanje dokumentima - Podrška za drag and drop
Nova verzija aplikacije Upravljanje dokumentima 2017.3.8, nadograđena je sa novom funkcionalnošću koja omogućava da se dokumenti unose u sistem takozvanom drag and drop funkcijom, odnosno da se jedan ili više dokumenata selektiraju u Windows Explorer –...
Više
Kontrolni ventil
2017.3.78 – Komunalne usluge - Kontrolni ventil
Ugrađena dodatna evidencija o postojanju kontrolnog ventila za daljinsko upravljanje na lokaciji potrošača.
Više
Fakturnovelika
2017.2.37 - Fakturiranje - Podešavanje ispisa
Dodane nove mogućnosti kod podešavanja ispisa dokumenata iz aplikacije fakturiranje
Više
Labele
2017.2.15 – PIS Labele - Novi elementi etiketa
Aplikacija je nadograđena novim elementima na dijelu konfiguracije i ispisa labela - etiketa o artiklima.
Više
Tkmrbr
2017.3.77 – Maloprodaja - Pregled trgovačke knjige - redni brojevi
Novi prikaz trgovačke knjige - prikaz rednih brojeva na preglednoj formi
Više