Izvanvalute
2017.1.66 - Financijsko knjigovodstvo - odljev sredstava prema roku plaćanja
Aplikacija Financijsko knjigovodstvo, pregledna forma „odljev sredstava prema ugovorenom roku plaćanja“ je nadograđena sa novim kolonama i informacijama. Za više informacija preuzmite datoteku.
Više
Kontiranjeos
2017.2.69 - Financijsko knjigovodstvo - Preuzimanje obračunatih knjiženja iz aplikacije Osnovna sredstva
Aplikacija Financijskog knjigovodstva, nadograđena je novom funkcijom – prijenos vrijednosti knjiženja iz aplikacije Osnovna sredstva – Kontiranje. Za više informacija preuzmite datoteku iz članka.
Više
Promet art onlinepos
2017.2.76 - Maloprodaja - Pregled prometa artikala po Online pos blagajnama
Nova forma na dijelu pregleda Online pos blagajni, omogućuje pregled prometa artikala po kasama i različitim uvjetima dohvata.
Više
Pregracpos
2017.2.75 - Maloprodaja - Pregled računa Online pos sa pripadajućim stavkama
Forma pregleda računa Online pos blagajne, nadograđena je sa novim informacijama o stavkama računa i vrstama plaćanja
Više
Prosjecnac
2017.1.73 - Maloprodaja - pregled podataka o prosječnim cijenama
Nadogradnja forme pregleda prometa artikala napravljena je zbog potrebe korisnika za informacijama prilikom izrade obrazaca završnog računa.
Više
Mtfak
2017.2.37 - Matični podaci - Nadogradnja šifranta mjesta troška
Zbog potrebe informacija o mjestima troška sa kojih se vrši fakturiranje roba i usluga, forma mjesta troška nadograđena je za unos dodatnih informacija koje će se pojaviti u zaglavlju računa.
Više