Prosjecnac
2017.1.73 - Maloprodaja - pregled podataka o prosječnim cijenama
Nadogradnja forme pregleda prometa artikala napravljena je zbog potrebe korisnika za informacijama prilikom izrade obrazaca završnog računa.
Više
Mtfak
2017.2.37 - Matični podaci - Nadogradnja šifranta mjesta troška
Zbog potrebe informacija o mjestima troška sa kojih se vrši fakturiranje roba i usluga, forma mjesta troška nadograđena je za unos dodatnih informacija koje će se pojaviti u zaglavlju računa.
Više
Zah.kom
2017.2.15 – Radni nalozi - Zahtijevi za isključenje
Nova verzija omogućuje dodatne opcije na zahtjevima za isključenje, te samostalno definiranje teksta na ispisima naloga za isključenje i kontrolu. Dodatna mogućnost je jednostavan uvoz podataka o stanju dugovanja iz Financijskog knjigovodstva.
Više
2001
2017.2.43 - Obračun plata - izmjena na obrascima Specifikacije 2001 i 2001-A
Na osnovu novog Pravilnika o izmjeni pravilnika o obračunu doprinosa, došlo je i do promjene izgleda Specifikacije 2001 i 2001-A.
Više
Uprdok ver
2017.2.6 - Upravljanje dokumentima - Traženje pristupa i web pristup
Modul je nadograđen novom funkcionalnošću koja omogućava da korisnik zatraži pristup dokumentu od autora dokumenta putem e-maila. Pokretanjem ove komande korisnik u zadanom e-mail klijentu otvara formu za slanje maila sa popunjenim poljima primaoca ...
Više
Upr dokum 4
2017.2.5 – Upravljanje dokumentima – Slanje emaila prilikom unosa dokumenata
Modul je nadograđen novom funkcionalnošću koja omogućava da korisnik prilikom unosa dokumenata u sistem može odabrati jednog ili više korisnika sistema koji će dobiti obavijest putem e-maila o postavljanju dokumenta u sistem za upravljanje dokumentima....
Više