START paket

START paket obavezan je dio svake PIS licence osim licenci koji su vezane za specifične uređaje (Android / Windows Mobile mobilne uređaje npr.)

START paket sastoji se od glavne aplikacije iz koje se pokreću svi ostali moduli PIS - a. Kroz glavnu aplikaciju vrši se autentifikacija korisnika, omogućava pristup funkcijama kao što je udaljeni pristup podrške Infosys - a, aktivacije licenci i niz dodatnih funkcionalnosti. Osim glavne aplikacije, START paket sadrži još 5 modula koje ulaze u cijenu ovog paketa.

 

Cijena START paketa

START paket sastoji se od 6 modula, u cijenu paketa ulazi svih 6 modula

 

 

PIS licence

Način licenciranja naših programskih rješenja

PIS je programsko rješenje sastavljeno od modula, servisa i funkcionalnosti te se iz tog razloga i pravo korištenja pojedinih segmenta PIS - a (modula, servisa ili funkcionalnosti) licencira odvojeno po programu. Svaka PIS licenca vezana je za uređaj, uređaj može biti radna stanica korisnika (PC računar), server(serversko računalo sa nekim od serverskih operativnih sistema) mobilni uređaj (sa Android i Windows Mobile OS - om) ili neka druga vrsta uređaja koja je programski podržana od strane Infosys PIS - a.

 

Primjer 1

Licenciranje radne stanice na kojoj će se vršiti ispis etiketa (labela)

S obzirom da je aplikacija labela dio START paketa zajedno sa još 5 aplikacija, za korištenje ovog modula potrebno je licencirati START paket. Licenciranjem START paketa korisnik je dobio mogućnost korištenja i ostalih aplikacija koje su dio ovog paketa na istoj radnoj stanici.

Primjer 2

Licenciranje radne stanice za vođenje maloprodajnih objekata

S obzirom da je modul maloprodaja dio PLUS paketa moguća su dva scenarija licenciranja. U slučaju da se radi o novoj radnoj stanici, za korištenje modula maloprodaje potrebno je licencirati START paket i modul maloprodaje iz PLUS paketa. U slučaju da se aktivacija modula maloprodaje vrši na postojećoj radnoj stanici (na kojoj je već izvršeno licenciranje START paketa), u tom slučaju licencira se samo modul maloprodaje iz PLUS paketa.

Primjer 3

Licenciranje radne stanice za vođenje finansijskog knjigovodstva te rada s bankama

S obzirom da je modul finansijsko knjigovodstvo dio PLUS paketa a modul poslovanja s bankama dio DODATNOG paketa moguća su dva scenarija licenciranja. U slučaju da se radi o novoj radnoj stanici, za korištenje modula maloprodaje potrebno je licencirati START paket, modul finansijskog knjigovodstva iz PLUS paketa i modul poslovanja s bankama iz DODATNOG paketa. U slučaju da se aktivacija ova dva modula vrši na postojećoj radnoj stanici (na kojoj je već izvršeno licenciranje START paketa), u tom slučaju licencira se modul finansijskog knjigovodstva iz PLUS paketa i modul poslavanja s bankama iz DODATNOG paketa.