• PIS 

  rješenje 

  za Vaše poslovanje

  PIS je ERP rješenje primjenjivo u različitim vrstama djelatnosti, od trgovine do uslužnih i komunalnih djelatnosti.

 • Helpdesk 

   

   

  Podrška za primjenu Infosys programskih rješenja

  Helpdesk
 • PIS 

  rješenja 

  po djelatnostima

  Zahvaljujući modularnoj artitekturi PIS se primjenjuje u raznim oblastima poslovanja

  Rješenja

 

 

Rješenja

Pregled naših proizvoda i rješenja po oblastima poslovanja

PIS Komunalna

Primjena PIS Infosys - a u oblasti komunalnih / vodovodnih poduzeća !

PIS Trgovina i usluge

Primjena PIS Infosys - a u oblasti trgovačkih preduzeća i uslužnih djelatnosti !

PIS Lite

Primjena PIS Infosys - a u maloj trgovini !

PIS Finansije

Primjena PIS Infosys - a u oblasti finansijskog poslovanja !

Zdravstvo

Primjena PIS Infosys - a u oblasti Zdravstva !

PIS Ljudski resursi

Primjena PIS Infosys - a u oblasti upravljanja ljudskim resursima !

Upravljanje dokumentima

Sistem za upravljanje dokumentima i integracija sa PIS - om

Elektronska pošta i grupni rad

E-mail server rješenja sa podrškom za grupni rad (kalendari i kontakti)

Sistemske integracije

Projektovanje i implementacija sistemskih rješenja

VoIP

Implementacija VoIP rješenja !

 

 

 

Helpdesk

Podrška za primjenu Infosys programskih rješenja

Zahtjevi za podršku

Registrirani korisnici preko ovog linka mogu pristupiti sistemu za podnošenje / pregled zahtjeva za podršku.

Helpdesk kontakt

U slučaju da su Vam potrebne telefonske konsultacije ili dodatni načini kontaktiranja našeg Helpdesk - a.

Udaljeni pristup

Ovdje možete preuzeti alate kojima omogućavate odjeljenju našeg Helpdesk - a pristup Vašoj radnoj stanici.

Preuzimanja

Preuzmite instalaciju PIS klijenta, Android aplikacije i sl.

Korisnička uputstva

Pristup dokumentaciji za pravilno korištenje aplikativnih modula PIS - a.

Novosti / instrukcije

Pristup dokumantaciji o posljednjim izmjenama na aplikativnim modulima PIS - a.

Pregled stanja potrošača

Pristup sistemu za pregled stanja potrošača vodovodnih / komunalnih poduzeća USK

Novosti Komunalne djelatnosti

 

Vikzenica potpisivanje
Potpisan ugovor o implementaciju Poslovnog informacionog sistema (PIS) Infosys u JP “Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Zenica
 • Mirnad Halkić
 • 2018-12-04 11:03:27 +0100
 • Komunalne djelatnosti
Vms
2018.4.90.2 – Komunalne usluge – Preuzimanje očitanja sa VMS uređaja
 • Aldin Halitović
 • 2018-10-19 07:33:12 +0200
 • Komunalne djelatnosti
Uplate racuni
2018.4.90.1 – Komunalne usluge – Uplate i povezivanja računa
 • Aldin Halitović
 • 2018-10-18 06:34:26 +0200
 • Komunalne djelatnosti

Novosti Robno / materijalno

 

In
2018.4.18 - Skladišno - Interne narudžbe
 • Aldin Halitović
 • 2018-11-05 14:04:43 +0100
 • Robno / materijalno
Potpis
2018.3.47 – Fakturiranje - Podešavanje prikaza potpisa i pečata na dokumentima
 • Aldin Halitović
 • 2018-08-23 13:43:55 +0200
 • Robno / materijalno
Kartica v
2018.2.12 – Klub potrošača - Status članova kluba
 • Aldin Halitović
 • 2018-07-17 09:23:00 +0200
 • Robno / materijalno

Novosti Finansijsko poslovanje

 

Kuf
2019.2.82 – Financijsko knjigovodstvo - KUF - Neoporezivi dio
 • Aldin Halitović
 • 2019-04-11 14:23:51 +0200
 • Finansijsko poslovanje
Stavka p o
2018.2.77 – Financijsko knjigovodstvo - Kontrola stavke - priliv-odliv
 • Aldin Halitović
 • 2018-06-25 12:32:12 +0200
 • Finansijsko poslovanje
Stornotemv
2018.2.78 – Financijsko knjigovodstvo - Storniranje proknjižene temeljnice
 • Aldin Halitović
 • 2018-04-27 11:47:17 +0200
 • Finansijsko poslovanje

Novosti Ljudski resursi

 

Obracuni
2018.3.44 - Obračun plata - Poboljšanja ažuriranja podataka
 • Aldin Halitović
 • 2018-08-16 09:41:57 +0200
 • Ljudski resursi
2001
2017.2.43 - Obračun plata - izmjena na obrascima Specifikacije 2001 i 2001-A
 • Aldin Halitović
 • 2017-06-12 14:46:23 +0200
 • Ljudski resursi
Plate glavna
2017.1.42 - Obračun plata - Vizualne izmjene osnovne forme
 • Aldin Halitović
 • 2017-05-04 12:46:44 +0200
 • Ljudski resursi

Infosys kontakti

Telefon

 • +387 37 470000

Fax

 • +387 37 476503

Email

 • info@infosys.ba

Politika kvalitete

INFOSYS d.o.o. uspostavljanjem SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001, opredijelio se na :


TRAJNOM ISPUNJAVANJU svih primjenjivih načela i zahtjeve norme, kroz stalno održavanje uspostavljenog sistema i neprekidno razvijanje svijest o kvaliteti

NEPREKIDNOM POBOLJŠAVANJU sistema upravljanja kvalitetom na svim organizacionim razinama, uspostavljajući jasne odgovornosti i ovlaštenja kroz utvrđene procese doprinoseći tako efikasnosti i efektivnosti organizacije i kvaliteta

ODRŽAVANJE VISOKE RAZINE PROIZVODA/USLUGA izgrađujući trajno zadovoljstvo korisnika, kontinuiranim praćenjem tehnologija, zakonskih i funkcionalnih zahtjeva, ispunjavajući tako očekivanja zainteresiranih strana

NA SURADNJU SA ZAINTERESIRANIM STRANAMA kako bi se ispunila očekivanja u okviru dostupnih resursa i predviđenog vremena

KONTINUIRANOM ISPITIVANJU POLITIKA I CILJEVA kako bi se moglo djelovati na održivost i kontinuirano poboljšanje razine kvaliteta

Osnovni podaci o poduzeću

Šehidska bb, 77240 Bosanska Krupa

Bosna i Hercegovina

Reg broj: 1-775-00, KANTONALNI SUD BIHAĆ

Šifra djelatnosti: 62.01 - Računarsko programiranje

JIB: 4263064690006, PDV: 263064690006