MATIČNI PODACI

Maticni

Osnovna funkcija ove aplikacije je da se kroz nju definiraju svi podaci kojim će se koristiti u ostalim aplikacijama PIS-a. Kroz aplikaciju matičnih podataka upravlja se korisnicima i korisničkim ovlastima u radu ove i ostalih aplikacija PIS-a.


Komentari 0