BOLNICA

Bolnica

Aplikacija Bolnica služi za potrebe evidencije kod prijema pacijenata u zdravstvenu ustanovu na višednevno zadržavanje. Aplikacija je povezana sa bazom osiguranika, te unosom JMBG ili skeniranjem osobne iskaznice, dohvata sve potrebne podatke i popunjava matični list. Ispis matičnog lista kod prijema se odmah ispisuje na predefiniranim formatima.


Komentari 0