Komunalne usluge – Preuzimanje očitanja sa VMS uređaja

Vms

Novi način preuzimanja očitanja iz datoteke koju kreiraju VMS uređaji. Za detaljnije informacije preuzmite datoteku iz priloga i pogledajte video primjer.


Komentari 0