ONLINE POS BLAGAJNA

Onlinepos

Aplikacija ONLINE POS namjenjena je za evidentiranje izlaza robe na blagajnama. Podaci o artiklima i cijenama povezani su direktno sa bazom, tako da sve promjene na artiklima (novi artikli, cijene, nivelacije) se istovremeno ažuriraju, bez potrebe pomoćnih aplikacija.Povezana sa klubom potrošača za fizička lica, te se preko nje evidentiraju transakcije članova kluba sa definiranim pogodnostima.


Komentari 0