Plan i analiza

Planianaliza

Modul Plan i analiza omogućava izradu finansijskog plana, te praćenje realizacije plana na osnovu finansijskih pokazatelja u cilju utvrđivanja da li su prihodi povećani, a rashodi smanjeni ili održani na istom nivou. Pored finansijskog plana, modul omogućava izradu i praćenje realizacije plana javnih nabavki za organizacije kojima je to zakonska obaveza.


Komentari 0