Storno ulaza meni
PIS - Maloprodaja - Storno ulaza
Prikaza rada dokumenata u grupi Storno ulaza
Više
Blagajna
BLAGAJNA
Aplikacija Blagajna je sastavi dio PIS-a. Koristi se za evidenciju tokova gotovog novca i kreiranje blagajničkih dnevnika. Evidencije su moguće od jednostavnijih zapisa do složenijih sa podstavkama - troškovima. Povezana je sa aplikacijom financijskog ...
Više