Kppravnalica
KLUB POTROŠAČA NAFTE I DERIVATA - PRAVNA LICA
Aplikacija Klub potrošača nafte i derivata omogućuje organizovanje i praćenje kupaca - pravnih lica, koji imaju ugovor sa poduzećem o isporuci goriva. Kroz aplikaciju se definiraju popusti za poduzeća, periodi trajanja, limiti, blokade. Aplikacija je p...
Više