Komunalnanaknada
KOMUNALNE NAKNADE
Aplikacija Komunalne naknade namjenjena je za obračun i praćenje obveznika komunalnih naknada, fizičkih i pravnih lica na području djelovanja jedinice lokalne uprave. Kroz aplikaciju evidentiraju se obveznici, dodjeljuju vrste obračuna, te izdaju Rješe...
Više