Konekcija
KONEKCIJA MALOPRODAJA - POS BLAGAJNA
Aplikacija Konekcija maloprodaja i pos blagajna je pomoćna aplikacija koja služi za generiranje cjenika za offline pos blagajnu i preuzimanje prometa u maloprodaju nakon završenog radnog dana.
Više