Vage
KONEKCIJA S VAGAMA
Aplikacija Konekcija s vagama je pomoćna aplikacija koja služi za ažuriranje podataka o artiklima i cijenama na elektronskim vagama tipa: Bizerba, Mettler Toledo i Shollex. Aplikacija generira cjenik i putem mreže ili serijskog priključka šalje ih prem...
Više