Likvidatura
LIKVIDATURA ZZO
Aplikacija Likvidatura ZZO namjenjena je za praćenje poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja. Rezultat upotrebe aplikacije je evidencija koštanja osiguranika po troškovima bolovanja, lijekova, bolničkih liječenja, ortopedskih pomagala. Podaci iz apl...
Više