Bolnica
BOLNICA
Aplikacija Bolnica služi za potrebe evidencije kod prijema pacijenata u zdravstvenu ustanovu na višednevno zadržavanje. Aplikacija je povezana sa bazom osiguranika, te unosom JMBG ili skeniranjem osobne iskaznice, dohvata sve potrebne podatke i popunja...
Više