Matknjig
MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO
Aplikacija Materijalno knjigovodstvo namjenjena je za praćenje poslovanja FIFO skladišta i njegovih knjigovodstvenih vrijednosti. Aplikacija je sastavni dio PIS-a i obađuje vrijednosti koje su prethodno evidentirane u aplikaciji Skladišno poslovanje.
Više