Nabava
NABAVA
Aplikacija Nabava namjenjena je za izradu narudžbenica prema dobavljačima. Kao osnova za generiranje narudžbenice u sastavu aplikacije nalaze se forme za dohvat prometa potrošača i stanje artikala nabavljenih od dobavljača. Kroz forme je moguće istovr...
Više