Javne
NARUDŽBENICE - JAVNE NABAVKE
Aplikacija Narudžbenice - javne nabavke upravlja procesima naručivanja roba i usluga za potrebe poduzeća / organizacije. Kroz aplikaciju vrši se evidentiranje ugovora, artikala, ugovorenih cijena, te unos narudžbenica i praćenje realizacije.
Više